Se alla

Stefan Ekwing

Vice ordförande i Liberalerna i Ale. Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Ordförande i Alebyggen AB samt vice ordförande BORF

Kontaktuppgifter

070-5612531 ...