Se alla

Välkommen till årsmöte i Liberalerna den 3 mars 2021!

Tisdag 2 februari 2021

Styrelsen välkomnar medlemmar i Liberalerna i Ale till årsmöte onsdagen den 3 mars 2021 kl 18.00-21.00.

 

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse & revisionsberättelse för 2020
  • Val av styrelse & andra roller
  • Svar på inkomna motioner
  • Övriga frågor
  • Aktuellt från lokalpolitiken

 

I år blir årsmötet lite annorlunda, vi kommer att träffas digitalt över Microsoft Teams. Teamslänken skickas ut innan mötet till de som anmält sig.

 

Eventuella motioner och frågor skall vara inkomna senast en vecka före mötet.

 

Anmäl att du ämnar deltaga vid årsmötet senast onsdag 24 februari till cj.jonas@gmail.com eller sms till 0768-14 44 45

Mvh

Styrelsen