Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden (OAN) beslutade den 19 juni att föreslå Kommunfullmäktige att Ale kommun ska avveckla verksamheten yttre hemtjänst.

Ur protokollet:

“Arbetsmarknadsinsatser ges till Ale kommuns medborgare som behöver stöd att nå anställning eller studier. Målet med den kommunala verksamheten är att skapa möjligheter för individer att gå vidare i arbetslivet genom studier, egen anställning, starta eget eller kooperativ verksamhet. Under 2019 sker en rad stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiska området och detta kräver anpassning och förändringar inom arbetsmarknadsenheten.

Förslaget att avveckla yttre hemtjänst ger förutsättningar för att utveckla verksamhet i önskad riktning samtidigt som minskade kostnader ökar följsamhet mot budget.”

Man räknar med en besparing på 800.000 kronor.

I slutet på 1980-talet (om jag minns rätt tid ) beviljade Kommunfullmäktige min motion om yttre hemtjänst. I motionen nämndes överhuvudtaget inte ordet arbetsmarknadsåtgärder. Yttre hemtjänst handlar om att pensionärer och funktionshindrade människor, som inte klarar av att ombesörja detta ska kunna få hjälp med gräsklippning, häck- och buskklippning samt snöskottning för att kunna bo kvar i sina hus.

Det är ytterst skrämmande att OAN verkar ha missat hela intentionen med motionen!

Hur har politikerna i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tänkt sig att behövande ska få hjälp nu? Ska de tvingas flytta och i så fall vart? Ont om bostäder är det ju gott om!

Veteranpolen och Seniorpolen finns ju men jag betvivlar starkt att dessa har personal att ta över allt detta arbete. Jag nyttjar själv Seniorpolen för “finlir” i trädgården. De verkar ha mycket att göra, så det är inte helt enkelt att få hjälp. Veteranpolen kontaktade jag för över ett år sedan. Har ännu inget svar fått från dem.

Ska pensionärer och funktionshindrade människor,med i många fall ytterst låga pensioner, nu tvingas köpa in dyra gräsklippare och dyra saxar? Kommunen har bistått och tagit med dylikt. Det gör inte de privata alternativen’ De kommer ej att acceptera enkla handgräsklippare/handsaxar.

Har kommunen kontrollerat detta? Nej! Givetvis inte!

Jag harr fått mängder med telefonsamtal från oroliga, förtvivlade och ledsna människor, som i många år nyttjat yttre hemtjänst.

Jag hoppas innerligt att KF:s politiker tar förnuftet till fånga och behåller den yttre hemtjänsten.

Jag värnar om vår äldre och funktionshindrade människor.

Jag kommer att begära votering och rösta emot en nedläggning!

ROSEMARIE FIHN

KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMOT (L)